PredajTopovať

Airsoft / Paintball Dominator - tlačidlový - Arduino + LCD

20 €


Poprad
Pridané: 16. 01. 2021

Ponúkam Softvér pre Dominator - zariadenie - stopky pre extrémne športy typu Airsoft, Paintball, Nerf Wars a pod. Vytvorené pre 2 tímy - red a Green. Stopky fungujú a sú vyladené. Počítadlo funguje na hodiny, minúty a sekundy.

Princíp funkčnosti:
Stopky sú tvorené mikrokontrolérom Arduino Uno/Nano/Mega, lcd znakovým displejom 16x2 / 20x4 s I2C prevodníkom a 4 tlačidlami pre digitálny vstup

V systéme existujú 4 tlačidlá, 2 z nich sú určené pre tímy, ktoré tlačidlo ich tímu stlačia, ak obsadia tento bod.
Tímu, ktorý tlačidlo stlačil sa začne pripočítavať čas na displeji.
Aktuálny tím (ktorému sa čas počíta) oznamuje aj LED dióda na riadiacom paneli.

V prípade, že bod obsadí druhý tím, čas prvého tímu sa zastaví a začne sa pripočítavať tomuto tímu.
Tlačidlá sú zapojené ako Input_Pullup, spínajú sa teda proti zemi a využíva sa interný rezistor Arduina na 5V.
Ak tlačidlo stlačí rozhodca, hra sa zastaví až do stlačenia tlačidla niektorého z tímov.

V prípade, ak svoje tlačidlo stlačí eraser, hra sa končí a časy sa reštartujú - dominator pripravený na novú hru.
Maximálny časový rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59 sekúnd. Dominator je teda vhodný aj pre niekoľko dňové akcie.
Logika systému beží každých 100 milisekúnd, reakcia na stlačenie tlačidla je okamžitá, nakoľko overenie tlačidiel beží mimo 100 milisekundovej slučky interného počítadla procesora.

Hardvér pre projekt:
Arduino Uno / Nano / Mega
LCD 20x4 / 16x2 s I2C prevodníkom
4x spínacie tlačidlá
2x LED diódy - indikátor tímu, ktorému beží čas

Dodávam:
Schéma zapojenia (kompatibilná pre všetky 3 spomenuté mikrokontroléry a samostatný čip AtMega328P)
Zdrojový kód pre mikrokontróler
Knižnice pre LCD znakový displej s I2C prevodníkom

CENA

20 €


martinius96

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt

ID GZLr9MRareEk