PonukaTopovať

Špecialista pre starostlivosť o rumunských zákazníkov

1 200 €


Košice - Sídlisko KVP
Pridané: 04. 08. 2021

Absolvent
Nie

Vašou úlohou na tejto pozícii bude:
- zákaznícky servis: pomoc pri objednávaní tovaru; telefonická, livechatová a e-mailová komunikácia, pomoc pri riešení reklamácií atď;
- preklady: opisy výrobkov z angličtiny/slovenčiny do rumunčiny, preklady dokumentov, zmlúv atď;
- komunikácia s kuriérmi, bankami alebo inými inštitúciami podľa požiadaviek vášho nadriadeného;
- spolupráca s marketingovým oddelením, príspevky na Fb, instagram atď.
- spracovanie štatistík a príprava reportov na základe predaja z porovnávačov Performant 2 a Okazii.

Aby ste mohli byť súčasťou nášho tímu:
- živnostenské oprávnenie, vlastný počítač a prístup k internetu;
- rumunský jazyk C1 (písomne aj ústne na perfektnej úrovni. Taktiež ovládanie angličtiny Alebo slovenčiny na pokročilej úrovni;
- Word, Excel, internet, Facebook, Instagram;
- plný úväzok, pracovná doba 8:30 - 17:00 hod. v RO čase alebo 7:30 - 16:00 hod. v SK čase, od pondelka do piatku.
- Práca na živnosť alebo trvalý pracovný pomer.
- Možnosť práce z domu!
Základná zložka mzdy (v hrubom) - 750€ + odmeňovacia zložka - 450€.

Ak vám uvedené znie ako výzva, ktorú by ste radi prijali, pošlite svoj životopis v anglickom (alebo slovenskom) jazyku na e-mail: contact@jewelry-eshop. com, s predmetom "Home office romania ".
Neváhajte sa opýtať aj na akékoľvek otázky!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Customer support specialist for romanian customers

Your tasks in this role would be:
-customer service: helping with ordering goods; phone, livechat and email communication, help to solve claims etc.
-translations: product descriptions from English/Slovak into Romanian, documents, contracts translation etc.
-communication with couriers, banks or other institutions as required by your supervisor;
-cooperation with marketing department, FB posts, Instagram posts, etc.
- processing statistics and preparing reports based on sales from Performant 2 and Okazii comparators.

In order to be a part of our team you:
- must be self-employed and have your own computer and access to internet or permanent employment is also possible;
- speak Romanian as your native language (written and spoken at a perfect level. Also speak English OR Slovak at an advanced level;
- use freely Word, Excel, internet, Facebook, Instagram;
- must be available at work full time, working hours 8: 30-17:00 in RO time or 07:30 - 16:00 in SK time, Monday to Friday.
- Work as a self-employed or permanent employment.
- Home office is possible!
- Basic salary (gross) - 750€ + bonus - 450€.

If the above sounds like a challenge you would like to accept, please send your CV in English (or Slovak) to email to: contact@jewelry-eshop. com, with subject "Home office romania ".
Do not hesitate to ask any questions as well!

CENA

1 200 €


Tatiana Ferková

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu


Kontakt

ID YJlq1mxwqR6B