PonukaTopovať

Doučovanie z umel. predmetov a z cudz. jazykov a rod. jazyka - REeqO1YdpWDX

15 €


Košice II
Pridané: 01. 11. 2022

Ponúkam súkromné hodiny/doučovanie z predmetov:

*Spev (operný, muzikálový, populárny)
*Operné herectvo (prednes a choreografia)
*Hudobná náuka (dejiny a teória)
*Hudobná analýza
*Základy hry na klavíri
*Didaktika hudby a hudobná pedagogika
*Základy dirigovania zborových skladieb
*Dejiny a teória estetiky
*Estetika umenia
*Dejiny a teória výtvarného umenia
*Základy výtvarnej techniky
*Pedagogika
*Psychológia
*Základy nemeckého a talianskeho jazyka
*Slovenský jazyk (gramatika)

Ako koncertná, aktívna speváčka, vyštudovaná učiteľka hudobného a výtvarného umenia a estetiky a predtým niekoľkonásobná vyznamenaná študentka konzervatória a univerzity v odbore spev a učiteľstvo estetiky a hudobného umenia už niekoľko rokov vediem súkromné hodiny z vyššie uvedených predmetov a úspešne pripravujem študentov na prijímacie skúšky na rôzne typy škôl, napr. na odbor spev, hra na klavíri, pedagogika, psychológia, výtvarné umenie, estetika atď. Študentov nielen pripravujem na prijímacie skúšky ale aj doučujem z rôznych umeleckých predmetov a aj z cudzích jazykov, napr. z nemeckého jazyka, talianskeho jazyka a rodného slovenského jazyka. Pri doučovaní slovenského jazyka ide najčastejšie o doučovanie gramatiky.

Hodiny prebiehajú online alebo osobne.

Cena za doučovanie je 15€ za 60 minút a je rovnaká pre všetky predmety vyššie uvedené v texte.

CENA

15 €


Beatrice

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu


Kontakt

ID REeqO1YdpWDX