O portáli Inzercia.sk

Inzercia.sk ponúka bezplatný a efektívny spôsob predaja či nákupu tovarov a služieb na internete. Patrí medzi najväčšie slovenské inzertné portály, mesačne ju navštívi viac ako 900.000 užívateľov.

Zadanie inzerátu

Na Inzercia.sk si pri zadávaní inzerátu môžete jednoducho vybrať, či chcete byť registrovaným alebo anonymným užívateľom. Po registrácii však inzeráty pôsobia dôveryhodnejšie a preukázateľne na ne ľudia lepšie reagujú. Následne stačí vyplniť prehľadný formulár, v ktorom si zvolíte kategóriu, do ktorej vami inzerovaná vec patrí, jej popis, cenu, dobu zverejnenia a ďalšie nevyhnutné informácie. Samozrejmosťou je aj možnosť pripojiť fotografiu alebo video. V poslednom kroku systém ponúkne možnosť všetky zadané parametre ešte raz skontrolovať a môžete ich zverejniť.

Nakupovanie

Na portále Inzercia.sk sú všetky zverejnené inzeráty prehľadne usporiadané podľa kategórii, do ktorých predávané veci patria, a regiónu, z ktorého pochádza ich súčasný majiteľ. Nájdenie vhodného tovaru tak trvá len pár sekúnd. Naviac systém ponúka aj možnosť vyhľadávania pomocou kľúčových slov či začiatočných písmen, čo celý proces ešte viac urýchľuje.

Keď nájdete zaujímavý tovar, stačí len kliknúť na odkaz a okamžite vidíte jeho popis. Jednoducho môžete kontaktovať predávajúceho pomocou prednastaveného formulára. Rovnako jednoducho môžete osloviť aj správcu Inzercia.sk, ak máte o inzeráte pochybnosti či chcete upozorniť na jeho zaradenie do zlej kategórie.

Inzercia.sk sa snaží v najvyššej miere uľahčiť užívateľovi predaj a nákup tovarov. Cieľom je pomocou jednoduchého, no prepracovaného systému maximalizovať užívateľský komfort odbúraním často zbytočných a komplikovaných riešení.

Aj preto si za svoju existenciu už našiel tisíce spokojných klientov. Denne pribúdajú stovky nových inzerátov a prezrie si ich v priemere 30.000 návštevníkov.