PonukaTopovať

Korektúry slovenských textov - Y7ZWDB75QqpO

Dohodou


Bratislava - Devínska Nová Ves
Pridané: 05. 06. 2022

S potešením vykonávam jazykové korektúry slovenských textov – pôvodných aj preložených.
Opravujem pravopis, gramatiku, štylistiku, úpravu. Zákazky prijímam v textových aj tabuľkových formátoch.
Keď svojou dôverou poctíte moje korektorské schopnosti a skúsenosti
= výsledok bude naším spoločným úžitkom.

+++++
Bezplatne ponúkam – skúšobnú korektúru textu do 5 normostrán.

Okrem korektúr štandardných (proofreading) robievam aj predtlačové korektúry – zalomených textov.
Kladiem dôraz na každý detail – ako jazykový, tak aj typografický.

Moja práca sa vyznačuje najmä týmito vlastnosťami:
– výstupy gramaticky a pravopisne bezchybné
– štylisticky neutrálna spisovná slovenčina (hovorové či subštandardné slová po dohode)
– rešpekt k osobitnostiam autorskej individuality
– vylúčenie nadbytočnej slovnej vaty = hladká čítavosť, zrozumiteľnosť
– spoľahlivé odkrývanie bohemizmov + ich náhrady slovenskými výrazmi
– optimalizácia slovosledu – so zreteľom na prioritné informácie
– jednotná jazyková aj formálna úprava v celom texte
– správne delenie slov i viacslovných výrazov (po zalomení)

Garancia kvality
Vysokú kvalitu svojej práce garantujem touto zárukou:
Ak by partner našiel v mojej korektúre neopravenú pravopisnú či gramatickú chybu,
korektúru príslušnej normostrany nebudem účtovať.
Tak každá normostrana korektúry s nájdenou chybou bude Zdarma.

Svoj dlhodobý, systematický záujem a zápal pre slovenské korektúry dokumentujem zoznamom
doteraz publikovaných textov, ktoré prešli mojou kontrolou a úpravou – 63 tlačených kníh, 7 e-kníh,
veľké množstvo iných, kratších foriem.

Spoľahnúť sa u mňa môžete na to, že:
– Kvalita práce je prvoradá – má vyššiu prioritu než rýchlosť.
– Individuálne pristupujem ku každému s ohľadom na osobité potreby.
– Cenovo zohľadňujem dlhodobú spoluprácu.
– Dodržiavam dohodnuté termíny odovzdania práce.

Voliteľne si môžete objednať:
– zrýchlené dodanie (cenovo zohľadnené)
– úpravu textu na rodovo citlivý jazyk (zníženie výskytu generického maskulína)

Môj doterajší tematický záber:
zdravie, životný štýl, motivačná literatúra, sociálne otázky, filozofia, stravovanie, prírodoveda, ekológia, poézia

Aktuálny sadzobník:
-------------------------------
Sadzobník úhrad za korektúry – podľa početnosti opráv
Sadzba sa stanovuje podľa priemerného počtu opráv na 1 normostranu súboru zdrojového textu.
Ide o opravy potrebné v záujme pravopisnej, gramatickej, štylistickej či inej formálnej správnosti výsledného textu.
Bezplatne ponúkam – skúšobnú korektúru textu do 5 normostrán.

Korektúry textov – formáty doc, pdf
Priemerný počet opráv na 1 NS ––––– Sadzba na 1 NS korektúry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
od 0 do 2 opráv/NS ––––– 1,2 €
nad 2 do 5 opráv/NS ––––– 1,3 €
nad 5 do 8 opráv/NS ––––– 1,4 €
nad 8 do 12 opráv/NS ––––– 1,5 €
nad 12 do 18 opráv/NS ––––– 1,6 €
nad 18 do 25 opráv/NS ––––– 1,7 €
nad 25 do 35 opráv/NS ––––– 1,8 €
nad 35 do 47 opráv/NS ––––– 1,9 €
nad 47 do 63 opráv/NS ––––– 2,0 €
nad 63 do 84 opráv/NS ––––– 2,1 €
nad 84 do 112 opráv/NS ––––– 2,2 €
nad 112 do 148 opráv/NS ––––– 2,3 €
nad 148 do 184 opráv/NS ––––– 2,4 €
nad 184 do ∞ opráv/NS ––––– 2,5 €

Príplatok za dodanie do 24 h+ 1,2 €/NS (okrem vyššie uvedenej sadzby)
Úprava textu do rodovo vyváženého jazyka+ 0,3 € za 1 upravenú vetu

Opravou sa rozumie každé potrebné vloženie a každé potrebné odstránenie ľubovoľného reťazca textových znakov, príp. tiež potrebná zmena formátu textu. Započítavajú sa sem aj komentáre obsahujúce odporúčania na podmienečné textové zmeny.
1 NS = normostrana = 1800 znakov vrátane medzier a iných neviditeľných znakov

Sadzobník je platný od 1. 5. 2023

Neokorekt – Jozef Neoral
IČO: 31039308
E-mail: neokorekt@gmail.com
Tel. 0915 675 179

CENA

Dohodou


Jozef Neoral – NEOKOREKT

Firemná inzercia
Všetky inzeráty predajcu

IČO: 31039308

DIČ: 1045683804


Kontakt

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID Y7ZWDB75QqpO