PonukaTopovať

Korektúry slovenských textov - Y7ZWDB75QqpO

Dohodou


Bratislava - Devínska Nová Ves
Pridané: 05. 06. 2022

S potešením vykonávam jazykové korektúry slovenských textov – pôvodných aj preložených.
Opravujem pravopis, gramatiku, štylistiku, úpravu. Zákazky prijímam v textových aj tabuľkových formátoch.
Keď svojou dôverou poctíte moje korektorské schopnosti a skúsenosti
= výsledok bude naším spoločným úžitkom.

Študenti a študentky získajú Zľavu 35 %
z celkovej ceny zákazky.

+++++
Bezplatne ponúkam – skúšobnú korektúru textu do 5 normostrán.

Okrem korektúr štandardných (proofreading) robievam aj predtlačové korektúry – zalomených textov.
Kladiem dôraz na každý detail – ako jazykový, tak aj typografický.

Moja práca sa vyznačuje najmä týmito vlastnosťami:
– výstupy gramaticky a pravopisne bezchybné
– štylisticky neutrálna spisovná slovenčina (hovorové či subštandardné slová po dohode)
– rešpekt k osobitnostiam autorskej individuality
– vylúčenie nadbytočnej slovnej vaty = hladká čítavosť, zrozumiteľnosť
– spoľahlivé odkrývanie bohemizmov + ich náhrady slovenskými výrazmi
– optimalizácia slovosledu – so zreteľom na prioritné informácie
– jednotná jazyková aj formálna úprava v celom texte
– správne delenie slov i viacslovných výrazov (po zalomení)

Garancia kvality
Vysokú kvalitu svojej práce garantujem touto zárukou:
Ak by partner našiel v mojej korektúre neopravenú pravopisnú či gramatickú chybu,
korektúru príslušnej normostrany nebudem účtovať.
Tak každá normostrana korektúry s nájdenou chybou bude Zdarma.

Svoj dlhodobý, systematický záujem a zápal pre slovenské korektúry dokumentujem zoznamom
doteraz publikovaných textov, ktoré prešli mojou kontrolou a úpravou – 63 tlačených kníh, 7 e-kníh,
veľké množstvo iných, kratších foriem.

Spoľahnúť sa u mňa môžete na to, že:
– Kvalita práce je prvoradá – má vyššiu prioritu než rýchlosť.
– Individuálne pristupujem ku každému s ohľadom na osobité potreby.
– Cenovo zohľadňujem dlhodobú spoluprácu.
– Dodržiavam dohodnuté termíny odovzdania práce.

Voliteľne si môžete objednať:
– zrýchlené dodanie (cenovo zohľadnené)
– úpravu textu na rodovo citlivý jazyk (zníženie výskytu generického maskulína)

Môj doterajší tematický záber:
zdravie, životný štýl, motivačná literatúra, sociálne otázky, filozofia, stravovanie, prírodoveda, ekológia, poézia

Aktuálny sadzobník (cenník) nájdete na:
facebook. com/Spol. Neokorekt/about_details

CENA

Dohodou


Jozef Neoral – NEOKOREKT

Firemná inzercia
Všetky inzeráty predajcu

Jozef Neoral – NEOKOREKT

Bratislava

Bršlenová 7, 841 08 Bratislava 4

31039308

0915 675 179

neokorekt@gmail.com

https://www.facebook.com/Spol.Neokorekt/about_details


Kontakt

ID Y7ZWDB75QqpO