PredajTopovať

Airsoft Dominator - arduino + Rfid čítačka RC522

30 €


Poprad
Pridané: 16. 01. 2021

Ponúkam Softvér pre projekt Dominator postavený na platforme Arduino.
Dominator sú stopky s vizualizáciou času na displej pre 2 tímy, ktoré proti sebe hrajú - obsadzujú tento bod.
Čas sa počíta tomu tímu, ktorý bod obsadil.
Obsadenie sa vykonáva priložením Rfid karty (kľúčenky, naramku) k Rfid čítačke kompatibilného štandardu.
Každý člen tímu má svoju kartu.

Popis:
Zariadenie - Dominator obsahuje riadiaci mikrokontróler (Arduino Uno, Nano, alebo Mega 2560).
Na displeji sa vyobrazujú časy jednotlivých tímov (RF a GDP tím. )
Každý z členov tímu je vybavený kartou, alebo kľúčenkou, ktorá komunikuje na 13.56MHz. Kľúčenky môžu byť farebné odlíšené (modré, červené.
Ak tím obsadí bod, hociktorý hráč tohto tímu priloží svoju kartu k čítačke. Rozsvieti sa dióda daného tímu (červená / modrá) na tomto stanovišti a začne sa pripočítavať čas danému tímu. Ak bod obsadí druhý tím a priloží člen tohto tímu svoju kartu, rozsvieti sa dióda toho tímu, čas druhého tímu sa pauzuje a počíta sa čas toho tímu, ktorý bod obsadil. Ak kartu / kľúčenku priloží organizátor (rozhodca. oba časy sa zapauzujú až do momentu, kým nepriloží kartu niektorý z tímov. Poslednou možnou kartou v systéme je použitie tzv. eraser karty, ktorá oba časy zapauzuje a vynuluje.
Maximálny časový rozsah systému je: 99 hodín 99 minút 59 sekúnd, vhodné teda aj pre akcie a športové areály. Systém je otestovaný, funkčný, pracuje bezproblémovo, možnosť merať a vyobrazovať čas aj na desatiny sekundy. Čítačka RC522 pracuje na frekvencii 13.56MHz, Rfid tagy registruje na cca 3 centimetre (nutný skoro až fyzický dotyk s čítačkou. kompatibilný formát tagov ISO/IEC 14443 A.

Hardvér použitý pre projekt - nutné si zaobstarať:
Arduino Uno/Nano/Mega
Rfid RC522
2x LED
LCD displej 16x2/20x4 s I2C prevodníkom
kompatibilné karty a kľúčenky

CENA

30 €


martinius96

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt

ID 0XAW5M8nWoDY