PonukaTopovať

Prijmeme účtovníčku/ekonómku - 0XAW57Go1qoD

Zadarmo


Nová Dubnica
Pridané: 19. 08. 2022

Absolvent
Nie
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Požadované vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Výška mzdy
1500

Stabilná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2003 v oblasti správy majetku mesta a v oblasti správy bytových domov so základným počtom zamestnancov v počte 10, mimo dohodárov.
- práca v internom prostredí spoločnosti
Kompletné vedenie podvojného účtovníctva:
- posudzovanie faktúr z daňového a účtovného hľadiska,
- účtovanie rôznych typov agend (bankové účty 33 bankových účtov, vedenie evidencie o pohybe a stave všetkých fondových účtov, bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, vyúčtovanie pracovných ciest, vykonávanie účtovných prác súvisiacich so správou majetku a evidenciou tohto majetku a pod.
- príprava účtovných závierok, daňových priznaní k Dph, účtovných závierok a priznaní k dani z príjmov PO, výkazov a poznámok, konsolidované uzávierky, štatistika,
- komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami
Rozpočtovníctvo – príprava rozpočtov a vyhodnotenie rozpočtu mestskej príspevkovej organizácie
- príprava materiálov na Mestské zastupiteľstvo - výsledky hospodárenia, rozpočet, zmeny rozpočtu a vyhodnotenie rozpočtu
- koordinácia prác pri vypracovaní položiek rozpočtu, komplexné spracovanie rozpočtu a podnikateľského plánu
- spracovanie odborných podkladov čerpania rozpočtu, účtovanie cez rozpočet v hlavnej činnosti
Komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy
- vedenie personálnej (pracovné zmluvy) a mzdovej agendy, príprava mzdových podkladov, bozp
- vyúčtovanie stravného,
- spracovanie mesačných, kvartálnych, ročných hlásení pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, finančnú správu,
- spracovanie evidenčných listov zamestnancov na účely dôchodkového poistenia, ,
- spracovanie nemocenských dávok a spolupráca pri ich vyplácaní cez sociálnu poisťovňu,
- vyhotovenie potvrdení o zamestnaní, o príjme atď.
Minimálne stredoškolské vzdelanie v danej oblasti.
- plnenie úloh vyplývajúcich zo Zákonníka práce, Zákona o verejnej službe a Zákona o zamestnanosti
- pokročilé ovládanie administratívnych prác a práce s počítačom - ms word, Excel, Outlok
- Pracovná doba od 7:00-15:00, v stredu od 7:00-17:00, v piatok 7:00-13:00
- odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania. + osobný príplatok
Výhoda – pre uchádzačov, ktorí majú záujem o dlhodobé stabilné miesto
Výhoda – pre uchádzačov s praxou a skúsenosťami v danej oblasti – podvojné účtovníctvo a rozpočtovníctvo, flexibilita, záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny, schopnosť navrhovať vlastné riešenia, precíznosť, logické myslenie a analytické myslenie, odolnosť voči stresu

CENA

Zadarmo


Ing. Jaroslav Šlesar

Súkromný inzerent
Všetky inzeráty predajcu


Kontakt

ID 0XAW57Go1qoD