TOPPonukaTopovať

Profesionálne jazykové korektúry v slovenčine

Dohodou

-Infinity%

Bratislava
Pridané: 19. 05. 2021

Špecifikácia služby
Ponúkam jazykové korektúry slovenských textov, a to po pravopisnej, gramatickej, štylistickej, lexikálnej i typografickej stránke. Optimalizujem ako pôvodné slovenské texty, tak aj preklady z iných jazykov do slovenčiny. Obvykle robievam po prvotnej oprave textu aj tzv. predtlačovú korektúru – vychytávanie neskorších nedostatkov vzniknutých po zalomení textu do tlače.
V týchto činnostiach mám viacročnú profesionálnu prax.

Najčastejšie typy zákaziek
Popri knižných publikáciách sa venujem aj korektúram jednotlivých článkov, textov webových stránok, ponukových e-mailov, plagátov, kalendárov, diárov, letákov a pod. Príležitostne realizujem opravy študentských záverečných prác, a to nielen po jazykovej stránke, ale aj v zmysle dosahovania ich formálneho súladu s predpísanými akademickými štandardmi.

Možnosti a špecifiká prístupu
Osobitne spoľahlivo dokážem detegovať bohemizmy (najmä kontextové) v slovenských textoch a nahrádzať ich príslušnými slovenskými spisovnými výrazmi a konštrukciami. V prípade potreby a záujmu klientov a klientok realizujem úpravy štylistiky do podoby rodovo vyváženého alebo rodovo neutrálneho jazyka, a to viacerými variantnými postupmi. Okrem korekcií jazyka dohliadam aj na obsahovú stránku textov a upozorňujem na prípadné nájdené logické či faktické chyby.
Kladiem dôraz na kvalitu svojich pracovných výstupov a tiež na dodržiavanie dohodnutých termínov. Mám jedinečný prístup ku každému obchodnému partnerovi. Iniciatívne komunikujem v celom procese realizácie korektúr s partnermi o ich špecifických potrebách a ich predstavách o jednotlivých zložkách diela – používaný slovník, štýl, orientácia na cieľové skupiny čitateľov atď.
V prípade potreby a záujmu vykonávam aj kvalitné preklady z češtiny do slovenčiny.

Spôsob určovania cien
Môj spôsob spoplatňovania zákaziek je špecificky odstupňovaný podľa priemernej frekventovanosti potrebných opráv a úprav v texte. To znamená, že jazykovo bezchybnejšie zdrojové texty spracúvam za nižšie sadzby než také, ktoré dostávam s väčším množstvom prvotných nedostatkov. Konkrétnejšie to možno zistiť z môjho aktuálneho sadzobníka, ktorý na požiadanie rád poskytujem. Takto určované ceny považujem za zásluhové a zároveň motivačné vo vzťahu k autorskému prístupu partnerov k príprave podkladov.

Čo vítam
Je pre mňa vítané, ak verní klienti a spokojné klientky avizujú pripravované texty aspoň niekoľko dní vopred, aby som si pre ich zákazky mohol včas vyhradiť kapacitu v mojom časovom pláne. Tak si zabezpečia, že môj začiatok práce na ich zákazkách bude bez potreby prvotného čakania v poradí.

Ak sa rozhodnete zveriť mi svoje texty na ich jazykové vyšperkovanie, vaša objednávka mi bude cťou a potešením z prejavenej dôvery, ktorú sa vynasnažím efektívne zúročiť k obojstrannej spokojnosti.
Jozef Neoral – Neokorekt (IČO: 31039308)

CENA-Infinity%

Dohodou


Jozef Neoral – NEOKOREKT

Firemná inzercia
Všetky inzeráty predajcu

Kontakt

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.


ID 859bxVO2rONg